COPYRIGHT NOTICE

Alle eigendomsrechten met betrekking tot hunebedpad.nl waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij H.Warringa en R.Nieuwenweg.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij H.Warringa en R.Nieuwenweg.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.Warringa en R.Nieuwenweg is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.